Đóng

01/02/2018

Tiếng Nhật tổng quát

20160503171749

Tiếng Nhật Tổng Quát

TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT

Đến với những khóa học tiếng Nhật ở Á MỸ:

– Học tiếng Nhật với đầy đủ 4 kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết, phù hợp với trình độ của học viên.

– Luyện nói với giáo viên người Nhật.

– Học văn hóa Nhật ngay trong lớp.

– Sinh hoạt ngoại khóa giao lưu về tiếng Nhật ở The Nanny.

– Kết hợp luyện thi lấy chứng chỉ Quốc tế: Năng lực tiếng Nhật từ N5 đến N1.

Đối tượng tham gia khóa học:

Phù hợp với tất cả các đối tượng (học sinh, sinh viên, người đi làm, người lớn tuổi, yêu thích văn hóa Nhật).