Đóng

01/02/2018

Tiếng Nhật Du học

20160418140157

Tiếng Nhật Du học

Khóa học này dành cho đối tượng là những học sinh có nguyện vọng đi Nhật du học vào các trường đại học, trường nghề, hoặc trường ngoại ngữ tại Nhật Bản.

Điều kiện để có thể vào các trường đại học nổi tiếng ở Nhật Bản là phải có bằng N1. Ngoài ra cũng có trường có yêu cầu thi đậu kỳ thi du học Nhật Bản.

Do đó Á Mỹ tổ chức đào tạo cho các học viên với mục tiêu trong 03 năm từ sơ cấp đến cao cấp có thể thi đậu N1.

Hơn nữa trong khóa học này, giáo viên bản ngữ cũng sẽ trang bị những kiến thức cần thiết trong sinh hoạt ở Nhật, do đó các bạn sẽ không phải bỡ ngỡ và tự tin giải quyết các vấn đề khi gặp khó khăn trong thời gian du học.