Đóng

01/02/2018

Tiếng Nhật Doanh nghiệp

20160429112851

Tiếng Nhật Doanh nghiệp

Hiện nay, bên cạnh việc công nhân, nhân viên cần phải có những kĩ năng cơ bản khi làm việc với các công ty của Nhật thì một điều không thể thiếu đó là việc trang bị thêm vốn tiếng Nhật cho các cấp quản lý người Việt nam trong các công ty.

Giao tiếp bằng tiếng Nhật chính là chìa khóa không nhỏ góp phần cho sự thành công của các doanh nghiệp Nhật.

Để đáp ứng nhu cầu trên, trung tâm Á Mỹ thường xuyên tổ chức các khóa học TIẾNG NHẬT DOANH NGHIỆP, giáo viên sẽ trực tiếp đến các công ty đối tác để đào tạo tiếng Nhật. Đối tượng tham gia khóa học là những nhân viên mà tương lai sẽ làm việc tại các nhà xưởng, hoặc sẽ trở thành lãnh đạo của công ty Nhật. Nội dung chương trình học sẽ được thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng công ty. Nhất định hãy liên hệ với chúng tôi.