Đóng

27/06/2019

NGOẠI KHOÁ – KỸ NĂNG SỐNG

🌳🌿 NGOẠI KHOÁ – KỸ NĂNG SỐNG 🌿🌳
🔎 CẢM HỨNG HỌC TẬP TUYỆT VỜI 🔍

📝 Phụ huynh đăng ký cho em tham gia trước 01/7/2019
👫 Độ tuổi tham gia: 10 – 14 tuổi (PH có thể tham gia)
☎️ Hotline: 0274-3 848 879 – 3 855 979

65092158_1237905979718376_7247798062649704448_n