Đóng

Giới Thiệu

Cơ sở vật chất

Toà nhà Trụ sở Trung tâm Ngoại ngữ Á Mỹ được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2012 với: – Hệ thống […]

01/02/2018 Chili System

Lịch sử hình thành

– Trung tâm Ngoại ngữ Á MỸ bắt đầu hoạt động vào ngày 06/02/2006 theo quyết định số 41/ SGD&ĐT/CN-TX do Sở Giáo dục và Đào tạo […]

01/02/2018 Chili System

Giới thiệu

Toà nhà Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Á Mỹ được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2012 với: – Hệ thống camera […]

01/02/2018 Chili System