ĐỒNG HÀNH CÙNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017

  superadmin  /    19/08/2016  /    523  /   / 

Đối tượng áp dụng: Tất cả học viên Á MỸ trụ sở và các chi nhánh trực thuộc.

  • Được giảm trực tiếp 10% khi hoàn tất học phí 1 khóa học.
  •  Được giảm trực tiếp 20% khi hoàn tất học phí 2 khóa học liên tục.
  • Được giảm trực tiếp 30% khi hoàn tất học phí  3 khóa học liên tục.

ĐẶC BIỆT: TẶNG KHÓA HỌC THỨ 5 KHI HOÀN TẤT HỌC PHÍ CHO 4 KHÓA HỌC LIÊN TỤC.

Áp dụng từ ngày 20/08/2016 đến hết ngày 05/09/2016.

;