cauhoi

Câu hỏi thường gặp (F.A.Q)

Q Một lớp có bao nhiêu học viên?

Một lớp thường có 12 học viên.

;